Lihafoor.ee - aitab valida liha keskkonnasõbralikult.
Vähem ja kvaliteetset liha!
Lihafoor.ee - aitab valida liha keskkonnasõbralikult.
Vähem ja kvaliteetset liha!

Maailma Looduse Fondi senistes hinnangutes loetakse igasugust veiseliha kliima mõttes 'punaseks' mäletsejatele omase kõrge metaani emissiooni tõttu. ELFi hinnangul ei kajasta 'punane' kliimahinnang mitmeid olulisi aspekte, nagu süsiniku sidumine ja säilitamine rohumaades ning ekstensiivse lihaveisekasvatuse madalat energiakulu. Vaata uuringut! Maailma Looduse Fondi töörühmas on kõnealused asjaolud praegu arutelu all. Veisekasvatuse mõju elurikkusele varieerub selgelt negatiivsest (vihmametsade hävitamine) tugevalt positiivseni (pärandkoosluste hoid). Pestitsiidide kasutus veisekasvatuses varieerub tugevalt, olles tavaliselt väike või olematu karjamaapõhistes süsteemides ning päris kõrge soja ja teravilja suure osakaalu korral söödaratsioonis. Veise mõju eutrofeerumisele on samuti tavapäraselt hinnatud kõrgeks, sest toodanguühiku kohta on sõnnikuproduktsioon veisekasvatuses suur. Siiski tuleb arvestada, et sõnnikus leiduvad taimetoitained on algselt pärit söödast, seega on toitainebilanss suuresti määratud sellega, palju kasutatakse sööda tootmisel mineraalväetisi. Samuti viib bilansi tasakaalust välja sööda import. Mahetootmises ei kasutata mineraalset lämmastikväetist ning ka ekstensiivsemas tavatootmises on selle kasutus väike. Seetõttu ei saa automaatselt kogu veisekasvatust pidada eutrofeerumise põhjustajaks. Rohumaaveise liha tähendab looduslikel karjamaadel toodetud liha ilma täiendava söötmise ja väetisteta. Karjatamine looduskeskkonnas on üks väheseid toidutootmismeetodeid, mis suurendab bioloogilist mitmekesisust. Traditsioonilistes elupaikades karjatades hoiavad loomad väärtuslikud elupaigad, näiteks heinamaad ja puiskarjamaad, avatuna.

Tarbijal soovitame uurida ja võimalusel teada saada, kas tootmine on põhinenud rohusöödal. Rohumaaveise liha valides ole hoolas ja vaata, kas toote taga on kvaliteedikava või mitte. Kvaliteedikava märgisega toodet võid rohkem usaldada. Tulevikus on loodetavasti võimalik poes näha ka pärandniitudel kasvanud liha spetsiaalset märki. Ootame kannatamatult! 

 Kriteeriumite kaupa hinnangud täpsustuvad, mõju olemus erinevate lihatüüpide lõikes on lahti kirjutatud allolevates tekstides.

Mida tähendavad värvid tabelis?
TEKSTILINE SELGITUS
VÕIMALUSEL VÄLDI!
Kaalutle ENNE OSTU!
Kestlikum valik!
Veis
[[ headData[index] ]]