Lihafoor.ee - aitab valida liha keskkonnasõbralikult.
Vähem ja kvaliteetset liha!
Lihafoor.ee - aitab valida liha keskkonnasõbralikult.
Vähem ja kvaliteetset liha!

Lammast peetakse mäletsejatele omase metaaniemissiooni tõttu tugevaks kliimamõjutajaks. Maailma Looduse Fondi senistes hinnangutes loetakse igasugust lambaliha kliima mõttes 'punaseks' mäletsejatele omase kõrge metaani emissiooni tõttu. Siiski tuleb lamba puhul arvestada ka mõju karjamaade süsinikuvaru säilitamisele (vt. ELFi uuringut) ja nende elurikkusele ning seda, et kuivõrd tegu on tavaliselt ekstensiivse majandusharuga, on pestitsiidide ja mineraalväetiste kasutus siin pigem väike. Lamba mõju karjamaade elurikkusele varieerub negatiivsest (näiteks pärismaise taimkatte asendamine Uus-Meremaal) tugevalt positiivseni (Euroopa pärandkoosluste säilimine on olulisel määral seotud lambakasvatusega).

Kriteeriumite kaupa hinnangud täpsustuvad, mõju olemus erinevate lihatüüpide lõikes on lahti kirjutatud allolevates tekstides.

Mida tähendavad värvid tabelis?
TEKSTILINE SELGITUS
VÕIMALUSEL VÄLDI!
Kaalutle ENNE OSTU!
Kestlikum valik!
Lammas
[[ headData[index] ]]