Milleks lihafoor?

Toit on meie kõigi jaoks väga tähtis. Kuid selle tootmisega seotud üksikasjad ei ole meile tihti näha. Samuti ei taju me sageli ka toidu tootmisest tulenevat keskkonnamõju. Toidu tootmine mõjutab kliimat, mulda, meie veekogude seisukorda, põhjavett, maastikke, elurikkust jne.

See, millist liha ja kui palju me sööme, avaldab mõju keskkonnale nii globaalselt kui ka kohalikul tasandil. Liha tootmiseks on tarvis kasvatada üksjagu taimset sööta ja seetõttu on loomset päritolu toodetel suurem keskkonnamõju kui taimsetel toodetel. Seega võiks taldrikul olla kõigepealt rohkelt taimi. See on aga vaid üks vaatenurk loomsele toidule, erinevate tootmispraktikate mõjud on erinevad. Lihafoor ei suuna otseselt ühegi konkreetse toitumisviisi poole. Pigem rõhutab, et liha tootmisel on enamasti suur keskkonnamõju ja seepärast on soovitav oma menüüs taimedele suuremat tähelepanu pöörata.

Selleks, et kestlikumaid otsuseid oleks lihtsam teha, on lihafoori koondatud peamised soovitused liha valimiseks just keskkonnamõju silmas pidades. See on väljakutse, sest liha tootmisega on seotud mitmed erinevad aspektid, mida arvesse võtta. Loomakaitse ja sotsiaal-majanduslikud küljed on samuti olulised ning teatud määral keskkonnaga seotud. Lisaks tuleb toiduvalikute juures arvestada sööja tervisega. Üksikküsimustes ei pruugi erinevatest kaalutlustest lähtuvad hinnangud alati kattuda, kuid suures pildis neil märkimisväärseid vastuolusid pole ja kindlasti arvestab soovitus liha tarbimist piirata ning toitumist mitmekesistada nii keskkonna kui ka teiste valdkondade vajadustega. Lihafoor on mõeldud Eesti inimestele. Nii neile, kes liha oma lauale valivad, kui ka neile, kes neid valikuid poodides või söögikohtades kujundavad. Kolme fooritulega näidatakse valikute kestlikkust.

Lihafoor suunab lihatabijaid keskkonna aspekti silmas pidades valima kestlikumat ja vähem liha ning lisama oma taldrikule ohtralt maitsvaid taimi.

Lihafoor on välja töötatud koos WWF rahvusvahelise lihafoori töörühmaga. Lihafoori loomisesse on panustanud Rootsi WWF projekti "Meat Guide for Estonia (projekti number 500316) kaudu ja läbi kaasrahastuse Euroopa Liit projekti „Eat4Change - mobilizing youth for sustainable diets“ kaudu. 

Hindamise kriteeriumid

Korduma kippuvad küsimused

Ettevõtted ja restoranid kes järgivad Lihafoori põhimõtteid (nimekiri hakkab täienema ettevõtete ja restoranidega koostöös):

ELFi lihafoor julgustab eestlasi sööma kestlikumat liha ja vähem, asendades osa toidus sisalduvast lihast köögiviljade ja säästlikult püütud või kasvatatud kalaga.

Maailma Looduse Fond (WWF) on rahvusvaheline keskkonnaorganisatsioon, mis põhineb oma töös rahvusvahelistel uuringutel. Eestimaa Looduse Fond on WWFi partnerorganisatsioon. Lihafoori andmed põhinevad uuringutel ja teaduskirjanduse andmetel. 

Kas tekkis küsimus?

Küsige lisateavet : elf@elfond.ee

DEAR programm:

Euroopa Komisjoni arengukoolituse ja teadlikkuse tõstmise programm (DEAR) toetab projekte, mis kaasavad Euroopa Liidu avalikkust sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase arengu ülemaailmsetes küsimustes.

Rahastades selliseid projekte nagu Eat4Change, edendab programm DEAR universaalseid väärtusi - vabadust, demokraatiat ja õigusriiki - ning võimaldab Euroopa kodanikel positiivselt kaasa aidata ülemaailmsele arengule.

Programmist DEAR rahastatakse korraga kuni 30 projekti, mis hõlmavad ELi liikmesriike. Need projektid aitavad suurendada Euroopa avalikkuse mõistmist ja seotust positiivsete sotsiaalsete muutustega nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

DEAR tegevused toetavad ka ELi toetust ülemaailmselt kokku lepitud säästva arengu eesmärkidele vaesuse kaotamiseks, planeedi kaitsmiseks ja jõukuse tagamiseks kõigile aastaks 2030.

Külasta DEAR probrammi kodulehte ja loe lisaks: http://dearprogramme.eu/


Lihafoori loomisesse on panustanud:

Maailma Looduse Fondi Rootsi kontor
Euroopa Komisjon - projekt “Eat4Change - mobilizing youth for sustainable diets”