Lihafoor.ee - aitab valida liha keskkonna­sõbralikumalt

Kestlikult ja vähem! 

Esialgsed tulemused 2021

Kestlikum valik!

Planeedisõber toitub peamiselt maitsvatest taimedest ja ei liialda loomsega. Kui liha tarbitakse, siis rohelise tule alt leiab kestlikumad valikud. Kui soovid, et sinu valitud liha tootmisel oleks positiivne mõju meie koduste põllumajandusmaastike elurikkusele ja võimalikult väike negatiivne mõju meie planeedile, siis tee oma valik vastavalt siin toodud märksõnadele või märgistele.
Rohumaaveise kvaliteedikava liha, kohaliku lihaveise ja lamba liha tootmine on peamiselt rohusööda põhised. Rohumaade säilimine panustab olulisel määral elurikkuse hoidmisesse ja aitab võidelda kliimamuutusega.


 • * Riiklikult tunnustatud rohumaaveise liha
 • * Maheliha (veis, siga, lammas, kana)
 • * Kodumaine lammas (mahemärgita)
 • * Kodumaine lihaveis (mahemärgita)
 • * Ulukiliha

Kaalutle!

Võib olla erinevaid põhjusi, miks mõni lihatüüp kollase fooritule all on. Näiteks vähendab sööda tootmine
elurikkust või on probleemiks taimekaitsevahendite kasutamine ja  veekogude liigne toitelisus (eutrofeerumine), kuid samas on mõni teine näitaja nagu näiteks ressursside kasutuse tõhusus suhteliselt hea. Planeedisõber lisab oma taldrikule rohkesti maitsvaid taimi (muuhulgas valgurikkaid kaunvilju) ja eelistab võimalusel rohelise tule all olevaid valikuid.

Kohaliku broileri ja sealiha tootmise üheks osaks on muuhulgas soja. Soja tootmine on seotud vihmametsade hävitamisega, kuid soja sertifitseerimisega on kõnealust riski mõneti maandatud ja Eesti suurem broileritootja on üle minemas sertifitseeritud soja kasutamisele. Lisaks on kodumaise broileri ja sea peamiseks söödaks siiski kohalik teravili. Kohaliku sööda kasutamine loob eelduse väiksemaks eutrofeerumise mõjuks. Lisaks on teada kohaliku liha puhtus (toiduohutus) ja edusammud antibiootikumide kasutamise vähendamise osas. Selle tõttu loeme praeguse seisuga kodumaist broileri ja sealiha võrreldes impordituga kestlikumaks.

 • * Kodumaine broiler
 • * Kodumaine siga
 • * Kodumaine veiseliha (piimaveised)
 • * Siga (sertifitseeritud soja)

Võimalusel väldi!

Väldi punase fooritule all oleva liha ostmist või söömist meie söögikohtades. Liha tootmise kõige suurem mõju tekib sööda tootmise kaudu. Näiteks Lõuna-Ameerikast pärit veiseliha puhul ei saa me poes veenduda, et selle tootmiseks pole hävitatud vihmametsi. Uus-Meremaal on hinnatud, et pärismaiste ökosüsteemide taastamisele tooks olulist kasu karjakasvatuse mahu vähendamine. Enamusel juhtudest ei saa me poes veenduda, mida loomad on söönud või kui palju pestitsiide ja mineraalväetisi on sööda kasvatamiseks kasutatud.

Kui poes ei õnnestu liha tootmise kohta täpsemat infot saada, siis tasub seda vältida.

 • * Lõuna-Ameerika veis
 • * Uus-Meremaa lammas
 • * Liha, mille tootmise kohta täpsemalt ei tea