Kestlikult ja vähem! 

Lihafoor.ee - aitab valida liha keskkonna­sõbralikumalt

Kestlikum valik - tarbi mõõdukalt!

 • * Riiklikult tunnustatud rohumaaveise liha
 • * Läänesaarte rohumaa veis ja lammas
 • * Maheliha (veis, siga, lammas, kana)
 • * Kodumaine lammas (mahemärgita)
 • * Kodumaine lihaveis (mahemärgita)
 • * Ulukiliha


Planeedisõber toitub peamiselt maitsvatest taimedest ja ei liialda loomsega. Kui liha tarbitakse, siis rohelise tule alt leiab kestlikumad valikud. Kui soovid, et sinu valitud liha tootmisel oleks positiivne mõju meie koduste põllumajandusmaastike elurikkusele ja võimalikult väike negatiivne mõju meie planeedile, siis tee oma valik vastavalt siin toodud märksõnadele või märgistele.

Kaalutle!

 • * Kodumaine broiler
 • * Kodumaine siga
 • * Kodumaine veiseliha (piimaveised)
 • * Siga (sertifitseeritud soja)

Võib olla erinevaid põhjusi, miks mõni lihatüüp kollase fooritule all on. Näiteks vähendab sööda tootmine elurikkust või on probleemiks taimekaitsevahendite kasutamine ja veekogude liigne toitelisus (eutrofeerumine), kuid samas on mõni teine näitaja nagu näiteks ressursside kasutuse tõhusus suhteliselt hea.

Planeedisõber lisab oma taldrikule rohkesti maitsvaid taimi (muuhulgas valgurikkaid kaunvilju) ja eelistab võimalusel rohelise tule all olevaid valikuid.

Võimalusel väldi!

 • * Lõuna-Ameerika veis
 • * Uus-Meremaa lammas
 • * Liha, mille tootmise kohta täpsemalt ei tea

Väldi punase fooritule all oleva liha ostmist või söömist meie söögikohtades. Liha tootmise kõige suurem mõju tekib sööda tootmise kaudu. Näiteks Lõuna-Ameerikast pärit veiseliha puhul ei saa me poes veenduda, et selle tootmiseks pole hävitatud vihmametsi. 

Uus-Meremaal on hinnatud, et pärismaiste ökosüsteemide taastamisele tooks olulist kasu karjakasvatuse mahu vähendamine.